Curs de Japonés

Aquí comença el curs de japonès totalment gratuït. Per fer-ho de manera més ordenada i que a l'hora de buscar els capítols, temes...etc. sigui molt més fàcil he creat una altre apartat on només estan els capítols.