divendres, 1 de gener del 2010

Treballar al Japó ?

Perquè els estrangers puguin treballar al Japó i puguin gaudir d'una vida segura i agradable és important que s'informin correctament sobre la legislació japonesa. En aquest sentit les lleis japoneses són molt estrictes i restringeixen substancialment la possibilitat de realitzar treballs remunerats a determinats tipus d'immigrants.

Qui pot treballar?

Els estrangers de les següents categories de residència estan autoritzats a treballar al Japó sense limitacions per desenvolupar activitats remunerades i poden canviar de professió quan ho desitgin: "resident permanent", "casat amb un japonès", "cònjuge de resident permanent" i "resident fix ".

A les persones de la categoria de residència com a professor, artista, activitats religioses, periodista, inversions / direcció empresarial, servei legal / comptable, assistència mèdica, investigació, educació, enginyeria, expert en humanitats / relacions internacionals, trasllat dins de la companyia, organització d'espectacles, habilitats i les activitats específiques, especialment designades pel ministre d'Afers Jurídics com ara working holiday (visat especial que permet als joves treballar en un determinat país quan hi ha aquest conveni), se'ls autoritza a desenvolupar les activitats que corresponen a aquesta categoria de residència.

Els estrangers que tinguin l'estatus de residència per activitats culturals, estada curta, de becari, estudi, entrenament o estada a casa de famílies no poden realitzar activitats comercials que generin ingressos o activitats remunerades dins del Japó. Tampoc poden ser utilitzades i, per norma, no podran accedir a ofertes de treball a través de l'Agència Pública de Servei d'Ocupació.

Quan un estranger d'aquestes categories de residència desitgi incorporar-se al mercat laboral, cal que prèviament obtingui l'autorització de la Direcció Regional de Control d'Immigració per realitzar activitats fora de l'estatus que té assignat. Només seran autoritzades en el cas de considerar-se justificables, sempre que no pertorbin les activitats que corresponen al seu estatus de residència.


Quantes hores es poden treballar?

El nombre d'hores que els estudiants poden tenir algun tipus de tasca per la que perceben algun tipus de remuneració econòmica amb l'autorització per a la realització d'activitats fora de l'estatus de residència com a "becari" i "estudiant", serà com es reflecteix en la següent taula:

 Becaris

Hores de passantia per setmana

Hores de passantia durant
vacancesEstudiantes regulares de las universidades, etc.
Estudiants regulars de les universitats, etc.
 28 hores per setmana 8 hores diàries

Estudiants oients i investigadors (kenkyu-sei) de les
universitats, etc.

14 hores per setmana


Estudiantes de escuelas de especialización
Estudiants d'escoles d'especialització
28 hores per setmanaExcepció: Els estudiants de (shugaku-sei) estan limitats a 4 hores diàries

La legislació laboral japonesa és molt estricta en aquest sentit, pel que serà recomanable que t'informis bé del tipus de treballs que pots realitzar. Una bona manera de començar és consultar la guia que el Ministry of Health, Labour and Welfare del Japó té a la seva pàgina web. Els tràmits per al canvi de categoria de "becari", "enginyer" o "expert en humanitats / relacions internacionals ", etc. a altres que sí que permetin treballar són les següents:
 • Dins de les persones que tinguin la categoria de residència com a "becari", els que assisteixen a cursos de postgrau en universitats, universitats de curs accelerat o escoles d'especialització, poden canviar la categoria de residència a una altra que els permeti treballar en "tecnologia" , "expert en humanitats i relacions internacionals", etc., en el cas d'ajustar a les normes que exigeix aquest estatus de residència i una altra sèrie de factors com els seus antecedents acadèmics.

 • A les persones que estiguin en el curs especialitzat en una escola d'especialització se'ls autoritza el canvi quan tinguin el títol de "especialista", corresponguin a la categoria de residència o quan el contingut del curs de l'escola d'especialització estigui relacionat amb les activitats.

 • Pel que fa a l'ocupació de persones que estudien en escoles superiors d'especialització i assisteixin als cursos generals, i les persones que tinguin la categoria de residència de "estudiant", no podran treballar perquè no s'ajusten als antecedents acadèmics de les normes. No obstant això, en el cas de que anteriorment al seu ingrés en aquestes institucions compten amb antecedents acadèmics com el títol de graduat universitari o quan satisfacin les experiències pràctiques exigides, podran obtenir l'autorització de la modificació del seu estatus de residència.

Treballs a temps parcial

Els estudiants internacionals tenen permès realitzar treballs de mitja jornada una vegada que han rebut el permís de la institució docent que els ha admès, així com de l'Oficina Regional d'Immigració més propera. Cal que compleixin amb les següents condicions:
 • El treball a temps parcial no ha d'impedir l'exercici de les seves activitats principals.

 • El propòsit ha de ser guanyar diners per als drets de matrícula i altres despeses d'estudis.

 • L'ocupació no s'ha de fer en establiments que tingui negocis d'entreteniment o diversió, que
  estiguin relacionats amb el sexe o aquells perjudiquin o menyscabin els principis morals dels estudiants.
Els treballs més comuns entre els estudiants internacionals estan relacionats amb l'hostaleria, l'ensenyament d'idiomes, neteja, vendes, etc. Però, quins són els criteris que has de seguir per triar un treball? No existeixen fórmules màgiques però els següents punts et poden servir d'orientació:
 1. Que l'ocupació no interfereixi amb els estudis. No són aconsellables els treballs que es realitzen a altes hores, ja que la capacitat de concentració es veurà reduïda.
 2. Mètodes de pagament.  És convenient conèixer quin tipus d'impostos hauràs d'abonar, quan es realitzen els pagaments (diària, setmanal o mensualment), si es tracta d'una remuneració en 
  efectiu o mitjançant el banc, etc.
 3. Seguretat. Un altre factor a tenir en consideració és la perillositat del treball o l'existència d'una assegurança mèdica en cas d'accident
Les seccions de benestar de les universitats i el Centre per a Estudiants Nacionals i Estrangers ofereixen informació sobre treballs a mitja jornada per a estudiants amb estatus de residència de "estudiants universitaris". A més,les oficines públiques d'ocupació ( "Hello Work") ofereixen ofertes i informació sobre treballs a temps parcial per a estudiants universitaris amb estatus de residència de "estudiants preuniversitaris". Per obtenir més informació, et recomanem que visitis el Ministry of Health, Labour and Welfare del Japó.

Programes de pràctiques

En els darrers anys, s'ha incrementat el nombre de persones que, sent estudiants, prenen l'experiència dels internats com a pràctiques de camp. En general, l'internat és un sistema gràcies al qual un estudiant guanya experiència laboral relacionada amb la seva especialitat per la seva futura tasca professional mentre finalitza els seus estudis. Algunes universitats ja compten amb programes d'internat. És important saber que si es rep una remuneració econòmica de l'empresa s'ha de demanar un permís per realitzar una activitat diferent a la de l'estatus designat a la visa (canvi d'estatus de residència). Pel que fa a la disponibilitat de programes d'internat i el reconeixement de crèdits, s'haurà de consultar amb la pertinent institució acadèmica o amb les empreses que admeten estudiants d'internat. Una altra opció és posar-te en contacte amb la ETIC o amb la AIESEC (Asociation Internationale des Estudiants en Sciences, Economiques et Commerciales), que realitzen aquest tipus d'activitats. Els estudiants matriculats en universitats fora de Japó que ingressen al país per adquirir experiència laboral i que obtinguin crèdits de la seva universitat gràcies a un acord entre l'empresa i aquesta institució, tindran un estatus de residència de "activitats designades", "activitats culturals" o "visitant temporal", depenent de si l'alumne rep remuneració i de quina sigui la durada de la seva estada al Japó. La quantitat d'estudiants internacionals que obtenen ocupació en empreses japoneses després de la seva graduació està augmentant gradualment. Segons les dades facilitades el 2001 per l'Oficina d'Immigració el nombre d'estudiants internacionals que van sol.licitar el canvi del seu estatus de residència per poder treballar al Japó va ser de 4.132, dels quals 86.7% va obtenir permís de treball.

On buscar treball

 • Japanese Jobs: És una web on et registres omplint un formulari amb les teves habilitats que tinguin una feina que encaixi amb el teu perfil et manen un email amb les dades del lloc de treball vacant.
 • Jobs in Japan: Recerca de treball organitzada per categories.
 • Craigs List: Recerca de treball organitzada per categories i ciutats del Japó.
 • Dai job: Recerca de treball organitzada per categories.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada